کاربر Odell

عضوی به مدت 1 سال (از می 19, 2019)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
وبسایت:
توضیحات: I work here http://mijnnn.icu jb nn  The school's cook, Manju Devi, had earlier accused the school principal, Meena Kumari, of forcing her to use the oil, despite the cook complaining that it "smelled strongly" and looked "dodgy".

فعالیت توسط Odell

امتیاز: 100 امتیاز (رتبه بندی #121)
سوالات: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Odell

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...