کاربر Melissa

عضوی به مدت 1 سال (از می 23, 2019)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
وبسایت:
توضیحات: Wonderfull great site http://xxxnx.world xlxxx  Backwardation refers to a situation in the futures marketwhere prices of spot or nearby months are higher than futuredeliveries. As a highly liquid global financial instrument, goldhas historically been in contango, the opposite ofbackwardation.

فعالیت توسط Melissa

امتیاز: 100 امتیاز (رتبه بندی #121)
سوالات: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Melissa

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...