کاربر Delmar

عضوی به مدت 1 سال (از می 29, 2019)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
وبسایت:
توضیحات: Photography http://myvidster.fun myvidster video  The Financial Times quotes Christopher Harmer of the Washington-based Institute for the Study of War, who says "comments from anonymous senior officials that a potential strike against Syria would be 'punitive' are alarming." Harmer adds, "A strike taken to punish leaders does not constitute a strategy or even a military objective."

فعالیت توسط Delmar

امتیاز: 100 امتیاز (رتبه بندی #121)
سوالات: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Delmar

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...