کاربر Cleveland

عضوی به مدت 1 سال (از می 20, 2019)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
وبسایت:
توضیحات: I'll call back later http://al4a.fun/al4avideos/ al4a  Zarif is to lead Iran's negotiating team in talks with six major world powers in Geneva next week, the first round of negotiations since Rouhani's election breathed new hope into decade-old talks on Iran's nuclear program.

فعالیت توسط Cleveland

امتیاز: 100 امتیاز (رتبه بندی #121)
سوالات: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Cleveland

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...