+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

همه چیز شما دست آمریکا و اسراییل یا حکومت‌های متصل به اونهاست؟!!!!

نکنه حتی آب خوردنتون؟!!

دشمن رو انقدر بزرگ ندونید...

نسبت ما با امثال آمریکا مثل کسیه که اسم بچشو گذاشت رستم، بعد خودش می‌ترسید صداش کنه!

ما خودمون سپاه ابن زیاد رو می‌سازیم و از شامی‌ها خبری نیست! و آمریکا رو خودمون گندش کردیم...

در شبکه‌های اسراییلی ما ایرانی‌ها داریم‌ با ایرانی‌ها می‌جنگیم و از اسراییل و آمریکا خبری نیست...

اونها فقط ما را مدیریت می کنند!!

0 امتیاز
توسط (460 امتیاز)
اولا همه چیز دست خداست
ثانیا جایگزین هست
منتها همانطور که تلگرام اوائل ویرانه ای بود و حضور امثال ما باعث آبادی اش شد در مورد نرم افزار ایرانی هم باید همین اقدام صورت بگیرد
درصورتی که از خودبیگانگی و غرب شیفتگی مانع نشود
معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...