اگه این نرم افزارها نباشند ما چطور با همدیگر در ارتباط باشیم؟

0 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

تنها ابزارهای ارتباطی که اینها نیستند...

بجز وسایلی مثل تلفن همراه و مکالمه و پیامک ، می شود از نرم افزارهای ایرانی مثل لنزور، ساینا، بیسفون، سلام، درنیان، شمسه و... هم برای ارتباط استفاده کرد.

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...