+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط

2 پاسخ

+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/8869604-2538-l.jpg

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

درسته... در نتیجه اگر به سازندگان نرم افزاری اعتماد ندارید، هرگز به آن دسترسی ندهید... گرچه در زمان استفاده از نرم افزارهای ایرانی، اطلاعاتتان از کشور خارج نمی شود و عموما از خارج از کشور یا آی پی های غیر ایرانی هم قابل هک نیستید و اگر از اطلاعاتتان سوء استفاده شد می توانید شکایت کنید و...
دسترسی نرم افزارهای داخلی با خارجی ها تفاوتی نداره، تنها تفاوت در خود افراد است و مجوزهای استفاده... پس اطلاعات شخصی خود را در گوشی هایتان نگهداری نکنید...
دسترسی ها توی تنظیمات» برنامه ها» برنامه مورد نظر» بخش مجوزها مشخصه... توی گوشیت چک کن

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...