جواب های شما مخالف استانداردهای جهانی اینترنت است؟

0 امتیاز
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

غرب، فرهنگ خود را تحت نام استانداردهای جهانی به ملت ما تحمیل می کند. امام خامنه ای

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
...