خداییش تویه اینستاگرام خیالت از هر چیزی راحته

+1 امتیاز
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

همیشه باید جایی نگران باشی که احساس راحتی می کنی... زیرا هر جا نگران باشی از خودت مراقبت می کنی ولی جایی که راحتی، حواست به خودت نیست.

ضمنا آسیبهای اجتماعی پایگاه صهیونیستی اینستاگرام که رییس آن کارآفرین برتر اسراییل و تاثیرگذارترین صهیونیست جهان است، به مراتب بیشتر از دیگر شبکه های ضداجتماعی است...

به بلاهایی که این روزها سر برخی بازی گران آمد و... دقت کنید!

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...