باید به مردم آموزش دهیم تا اطلاعاتشان سرقت نشود و...

0 امتیاز
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

به طور کل با سواد رسانه ای موافقیم اما نه درمورد کودکان و نه درمواجهه با رسانه های بیگانه! زیرا آموزش وقتی موضوعیت پیدا می کند که اراده مؤثر باشد، در حالی که هدف اصلی بسیاری از این رسانه های تعاملی (وایبر و...) تسخیرافکار و تغییررفتار است و عموما امکان تأثیر نگرفتن از این رسانه ها وجود ندارد، از طرفی شما چطور می توانید اطلاعات خودتان را از این نرم افزارها مخفی نگه دارید؟ در حالی که از پیشنیازهای نصب نرم افزار، دسترسی کامل به تمام موبایل است.

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
ویرایش شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9343310-5228-l.jpghttp://hw8.asset.lenzor.com/lp/5635742-4340-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...