0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

به طور کل با سواد رسانه ای موافقیم اما نه درمورد کودکان و نه درمواجهه با رسانه های بیگانه! زیرا آموزش وقتی موضوعیت پیدا می کند که اراده مؤثر باشد، در حالی که هدف اصلی بسیاری از این رسانه های تعاملی (وایبر و...) تسخیرافکار و تغییررفتار است و عموما امکان تأثیر نگرفتن از این رسانه ها وجود ندارد، از طرفی شما چطور می توانید اطلاعات خودتان را از این نرم افزارها مخفی نگه دارید؟ در حالی که از پیشنیازهای نصب نرم افزار، دسترسی کامل به تمام موبایل است.

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)
ویرایش شده توسط

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9343310-5228-l.jpghttp://hw8.asset.lenzor.com/lp/5635742-4340-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...