چرا نرم افزار ایرانی 7 واحد ناامن، ۳ واحد امن؟

+1 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

چون نرم افزار داخلی بر روی او اس و سخت افزار خارجی نصب میشه و شبکه ملی اطلاعات هم هنوز راه نیفتاده، در نتیجه از هفت واحد ناامنی، شش واحد آن ربطی به خود اپلیکیشن ندارد...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...