+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

چون نرم افزار داخلی بر روی او اس و سخت افزار خارجی نصب میشه و شبکه ملی اطلاعات هم هنوز راه نیفتاده، در نتیجه از هفت واحد ناامنی، شش واحد آن ربطی به خود اپلیکیشن ندارد...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...