ما فقط می خواهیم کارهای فرهنگی انجام دهیم.

0 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره آبان 26, 1394 توسط 24on.ir

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

در اسلام هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند، چون وسیله غلط می تواند مسیر شما را از هدف درست منحرف کند.

زمین دشمن باید منهدم بشه و جای عملیاته...

عملیات هم نیروی آموزش دیده، مجهز و دارای ماموریت و هدفمند لازم داره.. 

ولی آدم های ناآشنا و بی هدف در هر جنگی دست و پای نیروهای خودی را برای عملیات می بندند؛

در نتیجه باید زمین دشمن را هرچه سریع تر خالی کنند وگرنه دشمن از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و...
در هرحال بهترین و مهم‌ترین عملیاتی که هم به‌نفع کشورمان باشد و هم به‌ضرر دشمن و بشه در زمین دشمن انجام داد، در شرایط فعلی، یقینا عملیات نجات هموطنان‌مان از چنگال دشمن با حذف این نرم افزارهاست...

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
ویرایش شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9181026-5595-l.jpghttp://hw8.asset.lenzor.com/lp/8732728-7934-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...