آیا منظور از ناامنی، جاسوسی و امنیت، فقط جلوگیری از جاسوسی توسط دشمنان ایران است؟

0 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره آبان 26, 1394 توسط 24on.ir

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

جاسوسی و شنود اطلاعات فقط منحصر به سازمان های اطلاعاتی نیست، بلکه هکرها و گروه های تخریب گر کوچک و بزرگ، به نیات مختلف و بیشتر با هدف سودجویی اقدام به شنود اطلاعاتی می کنند و تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۰۰ هزار بدافزار برای اندروید نوشتند! از طرفی امنیت هم فقط امنیت اطلاعاتی نیست، بلکه امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ملی و... را نیز شامل می شود.

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9386241-7448-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...