0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

جاسوسی و شنود اطلاعات فقط منحصر به سازمان های اطلاعاتی نیست، بلکه هکرها و گروه های تخریب گر کوچک و بزرگ، به نیات مختلف و بیشتر با هدف سودجویی اقدام به شنود اطلاعاتی می کنند و تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۰۰ هزار بدافزار برای اندروید نوشتند! از طرفی امنیت هم فقط امنیت اطلاعاتی نیست، بلکه امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ملی و... را نیز شامل می شود.

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9386241-7448-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...