0 امتیاز
توسط (300 امتیاز)
Company Profile
Xinyang Technology Group Co., Ltd. is a wholly-owned foreign investment enterprise set up by Xinyang Co., Ltd. of Macau. Companies registered capital of 173.98 million US dollars, with a total investment of about 2 billion yuan, covers an area of 44,6041 square meters, the legal representative Mr. Zhang Wenjun. Company employees 900 people, more than secondary school education accounted for more than 60%.
Xinyang Technology Group Co., Ltd. is a wholly-owned foreign investment enterprise set up by Xinyang Co., Ltd. of Macau. Companies registered capital of 173.98 million US dollars, with a total investment of about 2 billion yuan, covers an area of 44,6041 square meters, the legal representative Mr. Zhang Wenjun. Company employees 900 people, more than secondary school education accounted for more than 60%.
The company has built 200,000 tons / year of benzene hydrogenation, 600,000 tons / year of styrene, 600,000 tons / year of ethylbenzene, 100,000 tons / year phthalic anhydride and 180,000 tons / year of unsaturated polyester resin project.
The production capacity of unsaturated polyester resin plant ranks the first in the world; the scale of phthalic anhydride plant and crude benzene hydrogenation unit is in the leading position in China; the output of styrene in China is the top three in China. The company's equipment adopts advanced DCS control system and ESD emergency stop system to establish multiple interlock protection to ensure long-term safety and stable operation of the plant. The company has completed the production management system (MES), safety management system (QHSE) and ERP system The integration of production, sales, dispatch and command and safety hidden troubles has realized the integration of industrialization and informationization, reduced the working intensity of operators and provided favorable conditions for high-quality and high-yielding products.
The company realized most of the material, steam, by-product of the self-cycle, comprehensive utilization, economic benefits for the company at the same time, but also to achieve the comprehensive utilization of resources and energy-saving emission reduction, has brought social benefits.
The company attaches great importance to environmental protection work, "environment-friendly enterprises" as the goal, the huge investment in the construction of 2000 tons / day of sewage biochemical treatment facilities and regenerative thermal oxidation incinerator (RTO), effective treatment of sewage and emissions, discharge standards; company Waste liquid incineration plants will also be constructed.
In the development of the company did not forget to report back to the community, donations every year a donation and charity donations.
Xinyang Technology Group Co., Ltd. is willing to cooperate sincerely with all the friends for a better future.
Business philosophy
First, the concept of circular economy:
To develop a recycling economy and create a conservation-oriented society is an inevitable requirement for implementing the scientific concept of development. It embodies the people-oriented and sustainable development concept and is a strategic choice for building an overall well-to-do society in China and is in keeping with the trend of development in the world today.
Maleic anhydride, fumaric acid, phthalic anhydride and other products production is an exothermic process, each year can produce about 1 million tons of high-quality steam. Styrene, crude benzene hydrogenation, aspartate and other projects require a lot of steam production. Through internal circulation can save 200,000 tons of standard coal annually, steam utilization value will reach 150 million yuan.
The production of styrene produces byproduct hydrogen, which is used primarily by other businesses as a fuel but is uneconomical to do so. The Company intends to purify the hydrogen after the project for the crude benzene hydrogenation, only this one, companies can increase 60 million yuan.
Second, improve the industrial chain:
Industrial chain refers to one or several resources from a number of industrial levels continue to transfer downstream industries to reach the consumer path, it contains four meanings: First, the expression of the industry level; the second is the expression of the degree of industrial relations; third is The depth of processing; Fourth, to meet the requirements of the degree of expression. The stronger the industrial connection, the closer the chain, the higher the efficiency of resource allocation.
The Company intends to start from the hydrogenation of crude benzene, crude benzene hydrogenation of benzene produced for the production of styrene, maleic anhydride, fumaric acid; styrene, maleic anhydride, fumaric acid, phthalic anhydride production of unsaturated polyester resin. At the same time with maleic anhydride, fumaric acid production of aspartic acid and other biological chemical products.
Third, large-scale, intensive mode of operation:
The Company will increase its competitiveness through scale and further enhance its efficiency and efficiency through intensification.
After the proposed project is put into production, the productivity of maleic anhydride and the production capacity of unsaturated polyester resin will probably be the largest in the world. The scale of the projects of phthalic anhydride and crude benzene hydrogenation is leading in China; the output of styrene and aspartic acid is not in the country The top three, but there are plans for expansion in the future.
Management policy
Safety proof of our ability, effectiveness to show our value;
Institutionalization of management, system form, form information, management standardization;
Handbook as the basis, information as a tool to create a standardized management;
Focus on customers, rapid response, bearing in mind social responsibility and abide by the concept of good faith, the pursuit of excellence, casting first-class brand;
Follow the scientific concept of development in order to develop a recycling economy for the concept of building the industrial chain as the goal, to large-scale, intensive mode of operation for the direction and take the road of sustainable development.

Policy implications
In compliance with laws and regulations under the premise of safety in production as the goal, through the standard process management, strengthen quality control and environmental protection, develop a recycling economy, save energy and reduce emissions, pollution prevention will be given top priority, according to laws and regulations and corporate documents Requirements, standardized operation, full participation in the management, to achieve first-class brand products, staff health and safety, and continuous improvement of management system.
Main products
Xin Yang Technology Group Co., Ltd. covers an area of 390 acre, with an annual output of 250,000 tons of styrene, 100,000 tons of benzene hydrogenation, 100,000 tons of phthalic anhydride and 180,000 tons of unsaturated polyester resin project.Quarts Stone Resin manufacturers
website:http://www.up-resin.com/

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده اوت 1, 2019 توسط astao52 (260 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده Mar 26, 2019 توسط yh08259 (300 امتیاز)
...