0 امتیاز
توسط (300 امتیاز)

应用:
- 各种机织和针织面料 - 技术
面料 -
非织造材料
加工: - 干燥
,整理,热定型 - 涂层
,层压(需要特殊配件) -
染色((需要特殊配件)
技术布局:
12室3米长
至6米工作宽度
- 适用于油加热,蒸汽加热,电加热,燃气加热和间接燃气加热
.-横向执行的织物运输链作为销链,夹链或销和夹子版本。 - 传统
电气控制或PLC控制,所有驱动交流频率控制。
消费类产品
车辆
TireMat安全气囊
家用纺织品
Carpetlmitation leathercurtain
Apparel
Carbon,天然运动服,clothingshoes sole,out layertenter报价
网站:http://www.haida-textile.com/stenter/

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوال مشابهی یافت نشد

...