درآمد این نرم افزارها از کجاست؟

0 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

2 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

طبق ادعای خودشان از سه طریق عمده کسب درآمد می کنند:

۱. تبلیغات

۲. فروش اطلاعات

۳. تولید ترافیک

...

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
ویرایش شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/8756479-7774-l.jpghttp://hw8.asset.lenzor.com/lp/8756447-6771-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ
+1 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...