+3 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

اشتباه نکن! اینها موسسه خیریه نیستند و اصولا چیز رایگان در غرب سرمایه پرست وجود ندارد و معنی FREE هم آزاد است، نه رایگان!

یعنی تو آزادی به بخشی از امکانات نرم افزار من دسترسی داشته باشی و من هم آزادم با اطلاعات و پول تو تجارت کنم!

در ضمن از خود بپرسید آنها که دارو را بر روی بیمار روی تخت ما تحریم کرده اند چرا باید به این راحتی پیشرفته ترین امکانتشان را در اختیار ما بگذارند

+2 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/8756040-3179-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...