ما که داریم تو این فضا حال می کنیم و اصلاً حرفهای شما را قبول نداریم

0 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

خدایا! این روزها انگشت هایمان به جای ذکر گفتن مدام در حال لایک کردن عکس ها و متن هایی است،که نه به زندگی اخروی ما تعالی میبخشد نه به زندگی دنیوی مان رونقی. چشمانمان به جای خواندن قرآن مدام در حال خواندن کامنت هایی است که پشیزی نمی ارزد در برابر قرآن هدایت گر تو. به جای تحجد و شب زنده داری با کسانی چت میکنیم که نه خیر خواه ما هستند نه اصلاح گر اعمال ما. خدایا! شاید اگر تمام این وقت ها را صرف تو میکردم به مقام آن کسانی میرسیدم که به حالشان غبطه میخورم.

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...