0 امتیاز
توسط (120 امتیاز)
چطور با وجود عدم حمایت از طرف دولت بعضی از پیام رسان های ایرانی مثل گپ، پیشرفت خوبی دارند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (160 امتیاز)
سلام
معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...