در مواجهه با سایتهای مهم و مذهبی ایرانی که تبلیغ شبکه های ضد اجتماعی را می کنند چه برخوردی انجام دهیم؟ مثلا کانالی با نام استاد پناهیان

+1 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
انتخاب شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir
 
بهترین پاسخ

در همان کانال نهی‌ از منکر بکنید:

مثلا: سلام. تبلیغ یک شرکت صددرصد صهیونیستی در یک نرم‌افزار ایرانی به دور از بصیرت و تدبیر است...

این درست نیست که به نام استاد پناهیان هزینه‌ی گلوله‌هایی که به سینه کودکان فلسطینی می‌خورد را تأمین کنید...

و مطالب دیگر مطرح شده در سایت را برایشان ارسال نمائید.

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

...