+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

در همان کانال نهی‌ از منکر بکنید:

مثلا: سلام. تبلیغ یک شرکت صددرصد صهیونیستی در یک نرم‌افزار ایرانی به دور از بصیرت و تدبیر است...

این درست نیست که به نام استاد پناهیان هزینه‌ی گلوله‌هایی که به سینه کودکان فلسطینی می‌خورد را تأمین کنید...

و مطالب دیگر مطرح شده در سایت را برایشان ارسال نمائید.

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...