+2 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

اولا -ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه- در ثانی بنده افراد و قوانین زیادی رو سراغ دارم که فقط به واسطه همین تذکرها به راه راست هدایت شده اند ؛)

ضمنا همیشه توجه داشته باشید که طرف مقابل شما مبتلا است و خودش معلول علت بزرگ تری است، پس باید هم محترمانه با او سخن گفت و با اصرار باعث لج بازی اش نشویم، هم، همزمان به علت ها بپردازیم؛

مثل کم کاری و خرابکاری دولت در توانمندسازی نخبگان ایرانی، عدم اجرای دستور مسدودسازی این شیطان افزارها و...

+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9666870-9346-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...