با شبکه ملی اطلاعات فیلترینگ افزایش پیدا می کند؟

0 امتیاز
سوال شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

در صورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، مزیت های شبکه برای محصولات داخلی تضمین می شود و مردم با سرعت بسیار بالا و قیمت بسیار پایین از نرم افزارها و سایت های داخلی استفاده می کنند و دیگر کسی سراغ نمونه های خارجی نمی رود که نیاز به فیلتر کردن آنها باشد!...

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/13352556-1484-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...