ما که نمی توانیم به اسم شبکه ملی اطلاعات دور کشور را حصار بکشیم

0 امتیاز
سوال شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,030 امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,030 امتیاز)

اتفاقا در صورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، بار ترافیک گیت وی بیش از ۹۵٪ کاهش پیدا کرده و سرعت دسترسی به سایت های مفید خارجی هم چندین برابر افزایش می یابد. یعنی نه تنها حصار اطلاعاتی دور کشور کشیده نمی شود، بلکه ایران به باشگاه کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات وارد خواهد شد...

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,030 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/13352416-2501-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,030 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,030 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,030 امتیاز)
...