0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

۱. درصورت توان، نرم افزارهای متناسب با فرهنگ و نیاز داخلی تولید کنیم. ۲. از نرم افزارهای برخط و سایت های خارجی استفاده نکنیم. ۳. از نرم افزارهای برخط و سایت های ایرانی استفاده کنیم و از تولیدکنندگان ایرانی تقدیر و حمایت کنیم. ۴. به شکل های مختلف روشنگری کرده و دیگران را هم امربه معروف و نهی از منکر کنیم. ۵. به هر روش ممکن، بصورت پیوسته و جدی، از مسئولین کشور رفع موانع فعالیت بخش مردمی و مهیاکردن زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات را مطالبه کنیم.

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/13352234-4399-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

...