+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

ماندن در شبکه های اجتماعی صهیونیستی:

حرام است چون موجب تقویت اقتصادی و اطلاعاتی دشمن میشویم

خلاف امنیت ملی است چون به آنها اجازه ی دسترسی به تمام اطلاعات خود را میدهیم.

خلاف اقتصاد مقاومتی و ملی است چون موجب تضعیف تولید مشابه داخلی می شویم

خلاف اخلاق است چون حرف ولیّ امر مبنی بر استفاده از تولید داخلی را زمین می گذاریم

خلاف عقل است چون جوانب احتیاط را رعایت نکرده ایم و خود را در تیررس دشمن قرار داده ایم

خلاف فرهنگ است چون به آنها اجازه ی ذائقه سنجی و ذائقه سازی میدهیم

خلاف عزت است چون کاپیتولاسیون آنها را در فضای مجازی می پذیریم

خلاف حکمت است چون در میدان او و با قواعد او بازی می کنیم

خلاف اعتقاد است چون بخاطر هدف وسیله را توجیه می کنیم

خلاف مصلحت است چون در جنگ تمام عیار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قرار داریم

خلاف قرآن است چون به دشمن سلطه ی اطلاعاتی میدهیم درحالیکه خداوند هرگز راه سلطه ای را برای کافران بر مسلمانان قرار نداده است.(نساء/ ۱۴۱) خدا کند که هرچه زودتر از خواب غفلت بیدار شویم و از جهل مرکب نجات پیدا کنیم!

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده نوامبر 17, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...