وایبر و واتس اپ و اینستاگرام و تلگرام و... شبکه اجتماعی جهانی اند و می توانیم بوسیله آنها با جهان ارتباط برقرار کنیم.

+1 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره آبان 26, 1394 توسط 24on.ir

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

اینها که اسم بردی رسانه های تعاملی هستند و شما به عنوان یک شهروند خبرنگار، مأموری از خودت و اطرافیانت خبر تهیه و ارسال کنی .

اساسا رسانه های غربی با تئوری -مهم نیست چند نفر یک حرف را می زنند بلکه مهم این است که چند نفر یک حرف را می شنوند- فعالیت می کنند؛

درنتیجه دراین شبکه ها حرف حقی را میلیون ها نفر می زنند و شنیده نمی شود و حرف ناحقی را یک نفر می زند و میلیون ها نفر می شنوند .

شبکه های ضداجتماعی خارجی، با هدف کسب درآمد بیشتر، کاربرانشان را از نزدیکان دور و به غریبه ها نزدیک می کنند... و غریبه ها هرگز به اندازه نزدیکان دلسوز و قابل اعتماد نیستند.

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
ویرایش شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9159036-3909-l.jpghttp://hw8.asset.lenzor.com/lp/8741187-8378-l.jpghttp://hw8.asset.lenzor.com/lp/5541228-8346-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...