اینترنت برای دانش آموزان ایرانی چگونه است؟

0 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

کاربران اینترنت بطور متوسط، اولین بار در یازده سالگی فیلم های غیراخلاقی جنسی می بینند!

به جهت شدت آلودگی #اینترنت_کثیف_آمریکایی و کنجکاوی و اقتضائات دوران کودکی و نوجوانی و همچنین عدم طبقه بندی سنی اینترنت در ایران، دانش آموزان ناخودآگاه به سمت دیدن تصاویر غیراخلاقی جنسی کشیده می شوند...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...