آیا موافق افزایش سرعت اینترنت و گسترش آن هستید؟

+1 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

مسلما سرعت باید در خدمت محتوا باشد و اگر بدون تدبیر #اینترنت_کثیف_آمریکایی را سریع و فراگیر کنیم نه تنها به پیشرفت ما کمک نمی کند، که باعث عقب افتادگی هم می شود. به عبارتی ابتدا باید شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنیم، سپس هرچه می توانیم سرعت این «اینترنت مزیت ساز برای محتوای سالم و مفید» را بالا ببریم و بجای وارد کننده ترافیک، تولیدکننده و صادر کننده ترافیک شویم..

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/10286056-2051-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 16, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
...