0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

به ایشان بگویید سالهاست ده ها دیتاسنترهای خصوصی و حتی خانگی در ایران دارند فعالیت می کنند و قانونا نیازی به اجازه شما نیست! شما زیرساخت ها را فراهم کن، نمی خواهد اجازه دهی!…

گفت: وی گفته پهنای باند آنها را ارزان می کند!

گفتم: عجب! دیتاسنتر ترافیک تولید می کند و قانونا نه تنها نباید به دولت پول بدهد بلکه باید از دولت پول بگیرد…

می دانی اجرای این قانون چه تحولی در تولید محتوا ایجاد می کند؟

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9202469-9803-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
...