وزیر ارتباطات گفته وقتی نسل سه و چهار موبایل فراگیر شد، می خواد جشن ملی بگیره!

0 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره آذر 2, 1394 توسط 24on.ir

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

خدا شفا بده! استانداردش و تجهیزاتش و گوشی هاش و پهنای باندش آمریکاییه و محتوا و مدیریتش هم که اسراییلیه! بعد افتخارش کجاشه که جشن ملیش رو این بنده خدا می خواد بگیره؟!

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/8950638-9173-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
...