برچه اساسی فیلترشکنها برای وزارت ارتباطات درآمدزاست؟

+1 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

در زمان استفاده از فیلتر شکن ها ، اینترنت مصرفی شما سه برابر می شود و در نتیجه شما باید سه برابر پول پرداخت نمائید. یعنی یک برابر اینترنت که شما مصرف می کنید و دو برابر آن فیلتر شکن در پشت صحنه از اینترنت شما استفاده می کند.
به صورت ساده تر ، شما فایلی را دریافت می کنید و دوبرابر حجم آن فایل از سیستم شما اطلاعاتتان را به سرقت می برد.
در واقع شما بدست خوذتان ، هزینه اینترنتی که برای دزدی اطلاعات شخصیتان مصرف می شود را هم پرداخت می نمائید.
و در حال حاضر این درآمد قابل توجهی که دلالان اینترنت(وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه) بواسطه استفاده مردم از فیلتر شکن ها کسب می نمایند مانع  اصلی از کار افتادن فیلتر شکن ها شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که در دیگر کشورهای جهان تعداد کمی از فیلترشکنها آن هم با پرداخت مبالغ زیاد قابل استفاده هستند ولی متأسفانه در کشور ما رایگان و به راحتی در دسترس و قابل استفاده می باشند.

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/8741685-3562-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 1, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...