به هرحال من می فهمم، بالغم و دوست دارم خودم تصمیم بگیرم که چه چیزی ببینم یا نبینم!

+1 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

2 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

آیا می دانستی بیش از 12 میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران زیر 18 سال سن دارند و هنوز به بلوغ کامل عقلی و جنسی نرسیده اند و در معرض انواع آلودگی ها و خطرات قرار دارند و نیازمند مراقبت های ویژه هستند؟...

به چهره معصوم کودکان خانواده خود نگاه کن!

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/8739625-8329-l.jpg

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+3 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
...