فیلترینگ یعنی ما عقل نداریم و یک عده دیگه باید تصمیم بگیرند که چه چیزی را ببینیم و چه چیزی را نبینیم!

+2 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

فیلترینگ یعنی ما عقل نداریم و یک عده دیگه باید تصمیم بگیرند که چه چیزی را ببینیم و چه چیزی را نبینیم!

2 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

با این منطق می توان تمام قوانین جهان و تمدن بشری را زیر سؤال برد، زیرا همه آنها محدودیت هایی را اعمال می کنند و مثلا شهرداری هم به شعور ما توهین می کند اگر بر روی فاضلاب درپوش می گذارد!

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 3, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/8738915-5183-l.jpg

دارای دیدگاه تیر 7, 1395 توسط hamidraza (120 امتیاز)
مخالفم یعنی ما دنبال فاضلابیم که vpnنصب می کنیم
معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...