ما برای پیشرفت بیشتر در شبکه های اجتماعی خارجی فعالیت می کنیم

0 امتیاز
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

پیشرفت در وابستگی عین پسرفت است...

ماشین صهیونیستی ما را به تعالی نمی رساند...

در سرزمین مجازی دشمن، گمان می کنید فعالید اما در واقع منفعل هستید...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

...