وزیر ارتباطات گفته است نرم افزارهای خارجی را فیلتر نمی کنیم ولی مردم هم مراعات کنند

+1 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

آیا بزهکاران٬ دزدها٬ مفسدان٬ جانیان٬ کلاهبرداران و...

به حرف وزیر ارتباطات گوش می دهند و در شبکه های اجتماعی آمریکایی و اسراییلی فعالیت خود را به حالت تعلیق در می آورند؟ باید دید...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...