من خیلی مشتاق کار فرهنگی در فضای مجازی هستم اما نمیدونم چیکار کنم ؟

0 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

در فضای مجازی به تناسب وقت٬ تخصص و اراده شما کار هست (مثل جبهه)...

از استفاده از نمونه های داخلی تا ایجاد مطالبه و روشنگری از طریق مقاله نویسی و سخنرانی و طراحی و تقویت نمونه های داخلی و... کار وجود دارد...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده آبان 26, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)
...