مسئولین ایرانی می گویند مردم خانواده ها باید نظارت داشته باشند ؟

+1 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

دولت به خانواده ها چه ابزار نظارتی ای داده است؟

خانواده چگونه می تواند به تمام روابط و فعالیت های فرزندان خود نظارت داشته باشد؟

آیا اینترنت کودکان و تبلت دانش آموزی و... به خانواده ها داده شده است؟

آیا تدابیری که در دیگر کشورهای جهان برای مسون ماندن خانواده ها از آسیب ها در نظر گرفته شده در ایران هم در نظر گرفته شده

و...

و...

و..

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...