+1 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

دولت به خانواده ها چه ابزار نظارتی ای داده است؟

خانواده چگونه می تواند به تمام روابط و فعالیت های فرزندان خود نظارت داشته باشد؟

آیا اینترنت کودکان و تبلت دانش آموزی و... به خانواده ها داده شده است؟

آیا تدابیری که در دیگر کشورهای جهان برای مسون ماندن خانواده ها از آسیب ها در نظر گرفته شده در ایران هم در نظر گرفته شده

و...

و...

و..

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...