0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

این طلاق های رسمی و عاطفی و اختلافات و دیر ازدواج کردن ها و تهدید نسل معلول هستند، باید علل را پیدا کرد وگرنه در پرداختن به معلول توفیق چندانی وجود ندارد...
اینجا نمی تونم از آمار چند شریک گزینی و ارتباطات متأهلین بگم ولی در مرز هشداره! رسانه های تعاملی ای که به اشتباه شبکه اجتماعی خوانده می شوند نقش بسیار بسیار پر رنگ و غیر قابل انکاری در بوجود آمدن این افتضاح دارند...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...