0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

مدل عملیاتی خودروسازی دولتی که تحمیل انگلیسی‌ها است و توسط غرب‌گراهای داخلی ادامه پیدا کرد بدترین مدل برای کنترل بازار است که نهایتا باعث زمین‌گیر شدن کیفیت و پیشرفت می‌شود...

بازار بین دو-سه شرکت داخلی تقسیم می‌شود و اجازه رقابت از سرمایه‌گذاران عملا گرفته می‌شود و نهایتا وضع این می‌شود که می‌بینید...

باید مراقب بود چنین بلایی بر سر فضای مجازی نیاورند...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

...