آیا نرم افزارهای ایرانی هم اعتیاد اورند؟

0 امتیاز
سوال شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1394 توسط 24on.ir (10,050 امتیاز)

اگر در استفاده کردن از نرم افزارهای ایرانی افراط نکنیم، نه! ولی به طور کل هیچ چیز نباید شما را از خانواده و نزدیکان دور کند و هر چیزی پای غریبه ها را به حریم خصوصی شما باز کند، خطرناک نیست...
هشدار! شبکه های ضداجتماعی شما را از نزدیکان دور و به غریبه ها نزدیک می کنند...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

...