0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

وقتی از اینترنت داخلی استفاده می کنید، حتما لاگ اطلاعات و ارتباطات شما روی سرورهای تأمین کننده اینترنت شما نگهداری میشه...

یعنی در این مورد ایرانی و خارجی تفاوتی ندارد و اگر تخلفی صورت گیرد قابل تعقیب است...

معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....
...