0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (10k امتیاز)

این معلول غربزدگی، خودباختگی، ابتلاء و بی‌تدبیری عوامل رسانه است...

باید برای نجات‌شان کاری کرد..

توسط (100 امتیاز)
سلام خب چراکسی اوناروآگاه نمیکنه...من وقتی به مخاطبام این هارومیگم اونهااصلاقانع نمیشن چون بزرگای ماحالانه رسانه چون غیرازایناکلی مشکل دیگه داره خودش!میگن چرااونااستفاده میکنندووقتی میگی اوناخب تخصص ندارن ومعصوم نیستندکه اشتباه نکنن میگن یعنی کسی پیدانمیشه اونارومتقاعدکنه ویادشون بده که اینابرای تقویت دشمنه..ایناکه انقددم ازاسلام میزنن وتقویت شیعه...
معرفی نرم افزارهای مشابه ایرانی: سلام، بیسفون، ساینا، افسران درنیان، لنزور، ویسگون، انار، ابرک و....

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده نوامبر 23, 2015 توسط 24on.ir (10k امتیاز)
...